لودسل

لودسل کششی اس تایپ S Type Load Cell

لودسل S تایپ ، که در برخی موارد عنوان Z تایپ لودسل نیز شناخته میشود ، یکی از محبوب ترین انواع لودسل است. ازاین لودسل ها در موارد متعدد و برای استفاده در بیشتر مکانهائی In-line و یا برخط که تبدیل نیرو کششی و در مواردی فشاری به سیگنال های الکتریکی و دیتا باشد میتواند کاربرد داشته باشد به جای بهار و یا دیگر سخت افزار در خط.S تایپ لودسل ها را میتوان در بیشتر اوزان یافت .لودسل های اس تایپ در بین لودسلهای موجود به لحاظ دقت بالا، قیمت…

بیشتر..