لودسل

نشاندهنده یا نمایشگر لودسل loadcell Indicator

برای اندازه گیری وزن و همچنین در موارد ارسال سیگنال خروجی استاندارد جهت ثبت و رکورد اطلاعات دمائی نیاز به نشاندهنده مخصوص لودسل با ورودی های متناسب با خروجی لودسل میباشد . این تجهیزات که عموما نشاندهنده وزن یا ایندکیتور لودسل نامیده میشوند در بخش توزین و ترازوهای متداول بسیار پر مصرف بوده و بسته به دقت ، نحوه نمایش و نوع خروجی و همچنین برند درخواستی بازه قیمت متنوعی را در بر میگیرد. جهت انتخاب نشاندهنده لودسل (LOADCELL) و وزن مناسب بایستی به موارد زیرتوجه نمود :   رنج…

بیشتر..