کنترلر

کنترلر پی آی دی PID controller

کنترلر PID قبل از توضیحات در رابطه با کنترلر PID بد نیست بدانیم که اصولاً کنترلر وظیفه مقایسۀ مقدار واقعی پروسه با مقدار مطلوب یا نقطه تنظیم و همچنین صدور فرمان برای اکچوئیتور جهت انجام این تنظیم را دارد برای مثال در کنترلرهای ساده نظیر ترموستات که سنسور وظیفه اندازه گیری دما را دارد معمولاً از یک بیمتال تشکیل شده است و در حقیقت این بیمتال با توجه به کم یا زیاد شدن دما به یک طرف متمایل شده با تنظیم مناسب جهت دمای مطلوب خروجی کنترلر که همان فرمان…

بیشتر..