سنسور

کابل سنسور Sensor Cable

برای انتقال سیگنال سنسور و اتصال نمایشگر یا کنترلر به سنسور نیاز همچنین تغذیه سنسور نیاز به کابل با مشخصات استاندارد مطابق با کابرد سنسور میباشد . معمولا برای تغذیه سنسور دو سیم و برای خروجی های آن دو تا پنج سیم مورد استفاده قرار میگیرد که در رنگهای استاندار قهوه ای ، قرمز ، آبی و …. مبیاشد. در موارد خاص سنسورهای برای عملکرد و خروجی های مورد نظر به بیش از ۵ رشته سیم نیاز دارند . معمولا رشته های کابل سنسور به کمک فویل و شیلد برای…

بیشتر..