آموزشی ترانسمیتر

ترانسمیتر فشار (Pressure Transmitter)

در صنعت و به خصوص ابزار دقیق، انواع ترانمسیتر ها به ۴ گروه زیر تقسیم بندی می شوند:که پس از نامبردن ازآنها ترانسمیتر فشار را تشریح میکنیم ئ سپس در آموزش های بعد به سایر ترانسمیتر ها میپردازیم با ما همراه باشید: ۱-ترانسمیتر فشار (Pressure Transmitter) ۲ترانسمیتر دما (Temperature Transmitter) ۳- ترانسمیتر جریان (Flow Transmitter) ۴- ترانسمیتر سطح (Level Transmitter) خب قرار شد اول از همه به سراغ ترانسمیتر فشار برویم: نحوه نصب ترانسمیتر فشار: ترانسمیترهای فشار به هیچ عنوان روی خط نصب نشده و همیشه ریموت نصب می شوند. به عبارت…

بیشتر..