آموزشی ترانسمیتر فشار

استفاده از ترانسمیتر اختلاف فشار اندازه گیری مایعات

ترانسمیتر اختلاف فشار اندازه گیری مایعات ترانسمیتر اختلاف فشار اندازه گیری مایعات را که شیوه ای نوین در اندازه گیری سطح مایعات است و برای محفظه ها و مخازن مختلف مورد استفاده قرار می گیرد را در این پست به همراه تصاویر مورد بررسی قرار می دهیم. ترانسمیتر اختلاف فشار برای اندازه گیری فشار قبل و بعد از برخورد سیال با مواردی مانند فیلتر یا پمپ طراحی شده است. تولید کنندگان روش های گوناگونی برای اندازه گیری سطح مایعات عرضه را روانه بازار کرده اند به عنوان مثال برای مخازن بسته،…

بیشتر..