مبدل يا ترانسدیوسر

مبدل پالس یا فرکانس

مبدل های پالس یا Puls Transducer مبدل پالس یا فرکانس برای گرفتن ورودی پالس شامل کنتاکت مکانیکی ، ترانزیستور (open collector) و یا پالسهای ولتاژ(فرکانسهای مختلف) طراحی گردیده است. خروجی این مبدلها نیز می تواند بنا به انتخاب مشتری از خروجیهای گسسته تا خروجی RS232 و یا خروجی آنالوگ باشد . همچنین به عنوان ایزولاتور تا ۲۰۰۰V AC ایزوله بین ورودی و خروجی و تغذیه می دهند. مبدلهای پالس مبدل پالس یا فرکانس را می توان در کنار فلومترهائی که خروجی پالس دارند استفاده کرد و مقدار واقعی فلو را…

بیشتر..