مبدل يا ترانسدیوسر

مبدل جریان متناوب AC Transducer & Isolator

مبدلهای جریان مستقیم با گرفتن جریان از CT و یا ولتاژ از PT در گستره وسیعی از رنجها ( بین ۱۰ تا ۶۰۰ آمپر و صفر تا ۲۲۰ ولت)میتوانند خروجی مورد نظر شما را بر اساس RMS واقعی یا میانگین ورودی تأمین کنند . این ترانسمیترهای برای مواردی که نیاز به محاسبات و نمایش یا ثبت اطلاعات فاکتورهای قدرت در نیروگاهها و خطوط شبکه توزیع برق میباشد ویا هر موردی که جریان و ولتاژ متناوب به عنوان خروجی دستگاه باشد نظیر تاکوژنراتور میتواند راهگشای مشکلات بسیاری گردند .

بیشتر..