سیستم هیدرولیک

فلو کنترل هیدرولیک Hydraulic Flow Control Valve

فلو کنترل هیدرولیک Hydraulic Flow Control Valve دلیل استفاده از یک فلو کنترل در یک سیستم هیدرولیک رگوله و تنظیم کردن سرعت حرکت است . در تمام ادوات هیدرولیک برای کنترل سرعت از تنظیم فلو استفاده می گردد . می توان نرخ فلو را با نرخ جابجائی انرژی در فشار معین تعریف کرد . این شیرها برای کنترل دبی جریان ورودی به عمل کننده ها ( جک ها ، هیدروموتور ها ) و در نتیجه ، کنترل سرعت آنها به کار می روند . معمولا این فرآیند با تغییر مساحت…

بیشتر..