دماسنج

فلومتر توربینی Turbine Flowmeter

فلومترهای توربینی مکانیزم ساده ای دارند و از یک توربین با پره های مشخص تشکیل شده که در کنار یک سنسور برای مثال پراکسیمتی سوئیچ با هر گردش توربین در اثر عبور جریان و فلو تعدادی پالس تولید میکنند که با کالیبرۀ دستگاه بر اساس مقدار فلو و تعداد پالس ایجاد شده رنج فلومتر بدست می آید . برای انتخاب چنین فلومتری موارد زیر را در نظر داشته باشید . رنج فلو نحوه اتصال نوع کانکشن چگالی یا ویسکوزیته سیال شرایط دمائی سیال فشار کاری سیال ماهیت سیال از نظر…

بیشتر..