ترموکوپل

غلاف سرامیکی ترموکوپل پیتوگراس Ker 610 (Pytagoras)

غلاف خارجی و داخلی ( ایزولاتور ) سرامیکی ترموکوپل از نوع پیتوگراس تا دمای ۱۵۰۰ درجه را تحمل دمائی دارند و از با ترکیبات آلومینای خود در مقابل شوک های حرارتی ترموکوپل مقاوم هستند . از نظر قیمت هم این نمونه سرامیک ترموپل از مدلهای آلسینت یا KER710 قیمت پائین دارند .این غلافهای معمولا در ترموکوپل نوع S و برای دماهای بالا استفاده میگردند . البته سرامیک ترموکوپل سیلیمانتین با ترکیبات r KER 530 (Al2O3 content approx. 73-75%) نیز برای دماهای زیر ۱۴۰۰ درجه کاربرد دارند ولی در بیشتر صنایع…

بیشتر..