شیر آلات صنعتی

شیر یکطرفه یا چک ولو Check Valve

شیر یکطرفه یا چک ولو شیرهای یکطرفه non return or check valves چک ولو همانگونه که از نام آن بر می آید شیریست که از فقط از یک جهت اجازه جریان سیال را می دهد و در بسیاری موارد نظیر مصارف خانگی و صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد برای مثال در  ورودی آب را به طرف ساختمان قرار می دهند که در صورت قطع آب مقدار آبی که در وسائل خانگی و داخل لوله ها ذخیره شده به لوله اصلی باز نگردد   یا وی لوله ورودی آب گرمکن…

بیشتر..