شیر برقی

شیر برقی پلاستیکی Plastic Solenoid Valve

شیر برقی پلاستیکی در پروژه های آبیاری مکانیزه بارانی یا قطره ای به دلیل کارایی در جریان های خیلی کم یا در سیستم های انتقال آب یا دیگر سیالات که خاصیت خورندگی دارند به دلیل جنس پلاستیکی کاربرد دارند . همیچنین از شیربرقی های پلاستیکی میتوان در پروژه های فضای سبز و برای قطع و وصل نمودن آبپاش های فضای سبز (مانند آبپاش های روتاری یا مخفی شونده استفاده نمود. مورد دیگر استفاده از این نمونه شیرها قطع و وصل نمودن جریان آب در آبپاش های زمین های چمن فوتبال…

بیشتر..