شیر برقی

شیر برقی هیدرولیک /شیر کنترل جهت Solenoid Hydraulic Directional Control Valve

شیر هیدرولیک برقی یا شیر کنترل جهت به منظور استوپ ، استارت و کنترل جهت جریان مایع هیدرولیک تحت فشار مورد استفاده قرار میگرند .شیرهای جهتی هیدرولیک در مدلهای اسپولی و پاپتی یا روتاری تولید میگردند .مدلهای روتاری به دلیل محدودیت فشار تا ۷۰ بار کمتر مورد استفاده قرار میگرند . کارائی شیرهای هیدرولیک کنترل جهت به موارد زیر بستگی دارند : محدوده قدرت دینامیک (ماکزیمم عملکرد فلو و فشار ) محدوده قدرت استاتیک(نیرو چسبندگی که میتواند بین اسپول و بدنه به وجود آید ) مقاومت نسبت به جریان( مقاومت…

بیشتر..