شیر برقی

شیر برقی مخصوص گاز Gas Solenoid Valve

شیر برقی مخصوص گاز طبیعی بیشتر با بدنه آلومینیم میباشند و مناسب برای فشار گاز طبیعی تعبیه شده اند .در برخی موارد که احتمالا محیط نیز انفجاریست بایستی از مدلهای ضد انفجار برای این گاز استفاده نمود. این شیر ها در مدلهای دایرک یا مستقیم و یا پایلوت موجود میباشند .

بیشتر..