شیر برقی

شیر برقی دما بالا مخصوص بخار آب داغ و روغن داغ Hot Water Steam Solenoid Valve

شیر برقی مخصوص بخار آب داغ از رنج ۱/۸ تا ۲ اینج میتواند از استیل و یا برنج به صورت نرمال اپن یا کلوز به صورت دنده ای یا فلنچی تا دمای ۱۸۵ درجه سانیتگراد و در بعضی مدلها تا ۲۵۰ درجه را تحمل میکند . شیرهای آب گرم و بخار با مواد مقاوم ساخته می شوند تا در مقابل سیالات با دمای بالا و شرایط محیطی مایعات آب گرم و بخار آسیب نبینند . این شیرها برای کاربردی مایع با دمای بالا مانند سیستمهای شستسشوی لباس، قالب گیری، استریل…

بیشتر..