سنسور

سنسور دما Temperature Sensor

برای اندازه گیری دما نیاز به سنسور دما میباشد که با توجه به رنج و نحوه اندازه گیری دما از سنسور های دمای مختلفی استفاده میگردد . سنسورهای دما به چند دسته کلی تقسیم میگردند که در زیر به آنها اشاره شده است : ۱- silicon bandgap temperature sensor از این نمونه سنسورهای دمای سیلیکونی که از به خاطر ماهیت ثبات سیلیکون متبلور از ثبات خوبی برای اندازه گیری دمای محیط برخوردار میباشند بیشتر در تجهیزات الکترونیکی استفاده میشوند و با قیمت بسیار پائین برای مصارف گوناگون در رنج دمائی…

بیشتر..