آموزشی

سنسور فشار در وسایل نقلیه هیدروژنی

خوردروهای هیدروژنی را میتوان یکی از تکنولوژی های مدرن در صنعت حمل و نقل در بخش شهری و صنعتی دانست و یکی از موارد بسیار حساس در این زمینه سنسور فشار در وسایل نقلیه هیدروژنی می باشد که به دلیل خاصیت نفوذ هیدروژن مشکلاتی را ایجاد می کند و ابتدا این موضوع باید به طور کامل برطرف گردد. لذا در این مقاله به بررسی دقیق وسایل نقلیه هیدروژنی و نحوه مدیریت سنسورهای فشار آن می پردازیم سپس محصول بسیار با کیفیت و جدید  MH-3 ویکا را در این زمینه معرفی…

بیشتر..