سیستم پنوماتیک

رگولاتور پنوماتیک Pneumatic Requlator

برای نگه داشتن فشار خط هوای فشرده پنوماتیک به رگولاتور نیاز میباشد که باتوجه به گستره رنج و کاربرد و جنس بدنه متفاوت هستند

بیشتر..