اتوماسیون صنعتی

رابط انسان ماشین HMI

رابط انسان ماشین HMI برای کار کردن با هر سیستمی شما باید بتوانید مقادیر ورودی و خروجی را ببینید و در صورت نیاز کنترل بر روی آن انجام دهید . برای مثال زمانی که اتومبیلی رانده می شود ، راننده با نگاه به سرعت سنج یا و نشان دهنده های مختلف وضعیت سوخت و دمای آب رادیاتور و غیره میتواند سرعت اتومبیل ، دمای آب و مقدار سوخت اطلاع کسب کند و در صورت نیاز برای کاهش سرعت و … تصمیم بگیرد که مثلا با پدال ترمز وفرمان و ……

بیشتر..