استپ موتور Step Motor
شیر آلات صنعتی

استپ موتور Step Motor

استپ موتور یا استپر موتور یا موتور پله ای موتورهایی بدون ذغال یا براشلس و سنکرونی هستند که با داشتن قطبهای دندانه ای در روتور خود در هر گردش کامل استپ هایی یا پله هائی با زاویه مشخص طی میکند. به عبارت دیگر یک استپ موتور وسیله ای الکتریکی است که چرخش زاویه ای گسسته یا پله ای دارد و هر پالس فرستاده شده به موتور سبب حرکت محور موتور تا زاویه ای معین می شود که این زاویه ، زاویه استپینگ (Stepping Angle) نامیده می شود. مشخصه بارز استپ…

بیشتر..
اکچوئیتور یا عمل کننده شیر کنترل Cotrol valve Actuator
شیر آلات صنعتی

اکچوئیتور یا عمل کننده شیر کنترل Cotrol valve Actuator

اکچوئیتور یا عمل کننده اکچوئیتور یا عمل کننده شیر کنترل Cotrol valve Actuator در یک لوپ کنترلی به صورت ساده به ابزار اطلاق میشود که یکی از صورتهای انرژی را به حرکت از نوع دورانی یا طولی تبدیل می کند و باعث اعمال نیرو می شود به عبارت دیگر اکچوئیتور تجهیز الکتریکی یا پنوماتیکی یا هیدرولیکی یا دستی است که انرژی را تبدیل به حرکت دورانی یا طولی میکند. در کنترل ولو یا شیر کنترل شما برای به حرکت در آوردن ساقه ولو و باز و بسته کردن آن به…

بیشتر..