سیستم هیدرولیک

آکومولاتور / انباره / مخزن جمع کننده Accumulator

از اکومولاتور برای ذخیره سازی انرژی و یکنواخت ساختن خروجی سیال تحت فشار در یک سیستم هیدرولیک استفاده میگردد . یک سیستم هیدرولیک با کمک اکومولاتور میتواند با یک پمپ کوچکتر عمل کند و این به دلیل ذخیره سازی انرژی به در زمان کم باری سیستم است . این انرژی به صورت آنی و دفعی قابل استفاده است که عملاً پمپ هیدرولیک قادر به انجام آن نیست . در تصویر زیر برش مقطعی دو نمونه رایج از اکومولاتورهای پیستونی و بلادری یا دیافراگمی به نمایش در آمده است . اکومولاتور…

بیشتر..