کنترلر پی آی دی PID controller
کنترلر

کنترلر پی آی دی PID controller

کنترلر PID

قبل از توضیحات در رابطه با کنترلر PID بد نیست بدانیم که اصولاً کنترلر وظیفه مقایسۀ مقدار واقعی پروسه با مقدار مطلوب یا نقطه تنظیم و همچنین صدور فرمان برای اکچوئیتور جهت انجام این تنظیم را دارد

برای مثال در کنترلرهای ساده نظیر ترموستات که سنسور وظیفه اندازه گیری دما را دارد معمولاً از یک بیمتال تشکیل شده است و در حقیقت این بیمتال با توجه به کم یا زیاد شدن دما به یک طرف متمایل شده با تنظیم مناسب جهت دمای مطلوب خروجی کنترلر که همان فرمان خاموش یا روشن کردن منبع حرارتی است صادر می شود .

اما در یک کنترلر PID با در نظر گرفتن پارامترهائی نظیر نسبت به تغییرات نقطه تنظیم با مقدار فعلی پروسه با فاکتورهائی نظیر شدت تغییرات ناگهانی ، و میزان تغییرات نسبت به زمان می تواند کنترلی پیشرفته خصوصا در پروسه های دمائی که استفاده از کنترلرهای ساده باعث ایجاد نوسان دائمی دما میشود را ایجاد کند.

در کنترلر پی آی دی از الگوریتم نسبی ، مشتقی ، و انتگرالی بهره میبرند همانگونه که نام آن از P مخففProportional یا نسبی و فاکتور I مخفف integral یا انتگرالی و فاکتور D مخفف Derivative یا مشتقی گرفته شده است

و در بسیاری از فرایندهای کنترلی نظیر کنترل سرعت موتور DC ، کنترل فشار، کنترل دما و … کاربرد دارد.

کالای مشابه

Leave a Comment