کنترلر منطقی قابل برنامه ریزی (پی ال سی) Programble Logic Contrller
کنترلر لوازم اندازه گیری

کنترلر منطقی قابل برنامه ریزی (پی ال سی) Programble Logic Contrller

PLC یا کنترلر منطقی قابل برنامه ریزی به نوعی مغز متفکر پروسه های صنعتی محسوب میگردد. در حقیقت PLC یک کامپیوتر صنعتی محسوب میشود که با توجه به ورودی و خروجی های مورد نیاز در صنعت طراحی گردیده و قادر است کارهای معمول در اتوماسیون صنعتی نظیر راه اندازی موتور ، کنترل پروسه های دما ، فشار ، و … را انجام دهد . در نمونه های پیشرفته با امکان افزایش کانالهای وروردی و خروجی به صورت ماژولار ، علاوه بر این که شما امکان افزودن تعداد ورودی و خروجی ها را خواهید داشت ، امکان ارتباط بین PLC ها به کمک کارتهای شبکه ای که پروتکل صنعتی خاص خود نظیر پروفیباس ، مدباس و … را دارد نیز میباشد.در انتخاب PLC به موارد زیر بایستی توجه نمود

 

  1. تعداد ورودی و خروجی
  2. نوع ورودی های و خروجی ها
  3. شبکه تحت پوشش
  4. امکان افزایش کارتهای وروردی و خروجی
  5. منابع مناسب جهت آموزش نرم افزاری کنترلر

کالای مشابه

Leave a Comment