کنترلر منطقی قابل برنامه ریزی (پی ال سی) Programble Logic Contrller
کنترلر

کنترلر منطقی قابل برنامه ریزی (پی ال سی) Programble Logic Contrller

PLC يا کنترلر منطقي قابل برنامه ريزي به نوعي مغز متفکر پروسه هاي صنعتي محسوب ميگردد. در حقيقت PLC يک کامپيوتر صنعتي محسوب ميشود که با توجه به ورودي و خروجي هاي مورد نياز در صنعت طراحي گرديده و قادر است کارهاي معمول در اتوماسيون صنعتي نظير راه اندازي موتور ، کنترل پروسه هاي دما ، فشار ، و … را انجام دهد . در نمونه هاي پيشرفته با امکان افزايش کانالهاي وروردي و خروجي به صورت ماژولار ، علاوه بر اين که شما امکان افزودن تعداد ورودي و خروجي ها را خواهيد داشت ، امکان ارتباط بين PLC ها به کمک کارتهاي شبکه اي که پروتکل صنعتي خاص خود نظير پروفيباس ، مدباس و … را دارد نيز ميباشد.در انتخاب PLC به موارد زير بايستي توجه نمود

پی ال سی

  1. تعداد ورودي و خروجي
  2. نوع ورودي هاي و خروجي ها
  3. شبکه تحت پوشش
  4. امکان افزايش کارتهاي وروردي و خروجي
  5. منابع مناسب جهت آموزش نرم افزاري کنترلر

 

کالای مشابه

Leave a Comment