کنترلر فشار / پرشر سوئیچ هیدرولیک
سیستم هیدرولیک

کنترلر فشار پرشر سوئیچ هیدرولیک Hydraulic Pressrue Switch

برای کنترل محدوده فشار در سیستم هیدرلیک باید از پرشر سوئیچ های متناسب با فشار کاری استفاده نمود . معمولا مکانیزم کنترلر های فشار هیدرولیکی به صورت مکانیکی بوده و با فشار بر المان سنسور باعث تحریک سوئیچ و کنتاکت میگردد . در مدلهای جدید و پیشرفته تر قسمت سنسور به صورت الکترونیکی قابلیت تبدیل فشار به خروجی PNP و یا NPN به صورت ترانزیستوری و همچنین در بعضی مدلهای قابلیت ترانسمیت و انتقال اطلاعات برای مانیتورینگ و یا کنترل پیشرفته تر به صورت سیگنال ۴ تا ۲۰ میلی آمپر و یا ولتاژ نیز در نظر گرفته شده است .

پرشر سوئیچ هیدرولیک

کالای مشابه

Leave a Comment