کنترلر رطوبت Humidiy controller
لوازم اندازه گیری

کنترلر رطوبت Humidiy controller

کنترلر رطوبت جهت تنظیم رطوبت محیط مورد استفاده قرار میگیرد . در نمونه های مکانیکی این تجهیزات از یک المنت سنسور از جنس نوعی پلاستیک استفاده شده است که با افزایش رطوبت از حد تنظیم شده خاصیت کشیده شده و با فرمان قطع و وصل خود میتواند رطوبت را در حد تنظیمی نگه دارد . در نمونه های دیجیتال همین عملکرد از طریق یک سنسور الکترونیکی رطوبت یا ترانسیمتر رطوبت و یک کنترلر دیجیتال انجام میگیرد .در زیر به تعدادی از نکات قابل توجه در انتخاب کنترلر رطوبت اشاره میگردد .

 

  1. ورودی ابزار کنترل رطوبت
  2. خروجی ابزار کنترلر رطوبت
  3. دقت ابزار کنترلر رطوبت
  4. رنج اندازه گیری تجهیز کنترلر رطوبت
  5. نحوه نصب ابزار کنترلر رطوبت

کالای مشابه

Leave a Comment