کاليبراتور Calibrator
فشارسنج

کالیراتور فشار Pressure Calibrator

کالیبراتور های فشار نظیر کالیبرتورهای دما جهت کنترل صحت عملکرد تجهیزات اندازه گیری فشار و اطمینان از عملکرد آنها استفاده میگردند . کالیبراتورهای فشار به صورت دیجیتال و آنالوگ و با توجه به دستی یا میزی بودن ، دقت و … دسته بندی میگردند . کالیبراتور های دستی به کمک پمپ دستی و گیج فشار دقیقی که به تست گیج معرفند به شما این امکان را میدهند که در هر جای سایت که اراده میکنید گیج مشکوک را تست کنید و از صحت عملکرد آن مطمئن شوید. برخی از این نمونه های کالیبراتور هند هلد تا تا ۷۰۰ بار را میتوانند اندازه گیری کنند . نمونه ها دیگر به صورت میزی میباشند که معرف ترین آنها دد ویت تستر میباشد که معمولا برای اندازه گیری فشار بالا مورد استفاده میگیرد .در انتخاب این تجهیزات به موارد زیر توجه کنید .

  1. رنج فشاری
  2. هیدرولیک یا پنوماتیک بودن تجهیز
  3. دقت دستگاه و تست گیج
  4. هندهلد یا دستی بودن یا دسکتاپ و میزی بودن تجهیز

کالای مشابه

Leave a Comment