واران الماس
دماسنج

مس فلومتر ، فلومتر جرمی Mass Flowmeter

مس فلومتر ، فلومتر جرمی Mass Flowmeter

یکی دیگر از روشهای اندازه گیری فلو بر حسب وزن میباشد که به فلومترهای جرمی یا مس فلومتر مشهورند.

در روشهای متداول قبل برای اندازه گیری جرم سیال عبوری نیاز به اندازه گیری دانسیته مواد نیز  بود،که عملا

محاسبه جرم با خطای بسیار همراه می شد. در حال حاضر انواع فلومترهای جرمی با تکنولوژیهای کوریالیس و

ترمال مس این اندازه گیری را با دقت بالا انجام می دهند .در این فلومتر های فلوی سیال مستقل از فشار قابل

اندازه گیری می گردد و شما را از خطاهای اندازه گیری فلوی سیالات گازی ناشی از تغییرات دما و فشار مصون نگه می دارد .

[wcplpro keyword=”فلومتر” itle=”0″  tags=”0″ stock=”0″ price=”0″ total=”0″ cart=”0″ globalcart=”0″ qty=”0″ wcplid=”5cd956c81c201″]

 

کالای مشابه

Leave a Comment