مبدل يا ترانسدیوسر
مبدل يا ترانسدیوسر

مبدل یا ترانسدیوسر Transducer or Signal conditioner

ترانسدیوسر یا مبدل در ابزار دقیق و اتوماسیون معمولا جهت تبدیل یک کمیت فیزیکی به کمیتی دیگر مورد استفاده قرار میگیرد .سیگنال کاندیشنر یا فرم دهنده سیگنال و یا مبدل به شما امکان تبدیل یک سیگنال الکترونیکی یا خروجی سنسور به کمیت و کیفیت مناسب میدهد . با افزایش استفاده از تجهیزات الکترونیکی در ابزار دقیق در بسیاری از موارد شما بسته به ورودی و خروجی تجهیزات نیاز به تبدیل این پارامترهای فیزیکی به یکدیگر خواهید داشت . برای مثال مقاومت متغیر یک پتانسیومتر را میخواهید به ولتاژ یا جریان استانداردی نظیر ۴ تا ۲۰ میلی آمپر یا ۰ تا ۱۰ ولت تبدیل کنید .

مبدل را میتوان به انواع گوناگونی دسته بندی کرد . برای مثال از نظر نحوه نصب : نمونه های هد مانتد یا ریل مانتد ، همچنین اسلیم یا باریک و… ، از نظر قابلیت تنظیم برای مثال به کمک دیپ سوئیچ یا کامپیوتر و کابل رابط و یا هردو و یا هیچ کدام ، از نظر قابلیت ایزولاسیون بین ورودی و خروجی که میتواند به جای barrier یا ایزولاتور نیز مورد استفاده قرار گیرد ، از نظر نحوه سیم بندی ( دو سیمه یا چهار سیمه )دسته بندی نمود . در مقابل به دسته بندی بر مبنای نوع سیگنال ورودی و خروجی و شکل تنظیم اکتفا گردیده است با انتخاب هر کدام از این دسته بندی ها میتوان به نمونه های موجود از هر کدام دست یافت .

کالای مشابه

Leave a Comment