مبدل يا ترانسديوسر دما Temprature Transducer
مبدل يا ترانسدیوسر

مبدل یا ترانسدیوسر دما Temprature Transducer

مبدل دما جهت دریافت خروجی سنسورهای دمائی نظیر انواع ترموکوپل و RTD و تبدیل آن به سیگنالهای استاندارد مورد نظر ، نظیر ۴تا ۲۰ میلی آمپر یا ۰ تا ۱۰ ولت به کار برده میشوند . ترانسدیوسر دما مانند انواع دیگر ترانسدیوسر در مدلهای متنوعی نظیر قابل تنظیم ، نصب ریلی ، مولتی سنسور ، هد مانتد ، و نمونه های باریک و کم حجم عرضه میگردد که هر کدام بسته به محل نصب و نوع ورودی و خروجی کاربرد خود را دارند . برای نمونه در مناطق با قابلیت انفجار باید از مدلهای اینستریکالی سیف یا ضد انفجار استفاده کرد .و یا در برخی موارد به مبدل یا ترانسمیتر دوسیمه یا نمونه های چهار سیمه نیاز میباشد .

استفاده قابل توجه دیگر ترانسیمترها و مبدلهای دما کمک به حفظ دقت سنسور دمائی در طول فواصل طولانی است . با عنایت به این نکته که در سنسورهائی نظیر پی تی ۱۰۰ بالا بودن مقاومت سیمهای اتصال میتواند در فواصل طولانی بر روی دمای خوانده شده توسط نشاندهنده تاثیر یگذارد با استفاده از این ترانسمیتر ها میتوان خروجی سنسور را به سیگنال جریانی تبدیل کرد و برای فواصل دور ارسال نمود . در مورد سنسورهای ترموکوپل نیز ایجاد ترموکوپلهای ثانویه در محل اتصالات و خطاهای ناشی از سیمهای اتصال میتواند در صحت مقادیر اندازه گیری شده خدشه وارد کند که با استفاده از مبدل دما یا ترانسمیتر میتوان به میزان قابل ملاحظه ای بر این مشکل فائق آمد علاوه بر اینکه در تیپهائی از ترموکوپل نظیر R و S قیمت سیمهای جبران قابل ملاحظه بوده و با صرفه جوئی در مصرف این سیمها هزینهای کل پروژه به صورت محسوسی کم خواهد گردید .

کاربرد مبدل

کالای مشابه

Leave a Comment