لودسل فشاری تک نقطه ای Compression Single Point Load Cell
لودسل

لودسل فشاری تک نقطه ای Compression Single Point Load Cell

لودسل تک نقطه ای اگر چه در اصل برای پلات فرم اندازه گیری وزن و بیشتر در ترازوهای دیجیتال طراحی گردیده اما عملا این لودسل های همه کاره تک نقطه ای در حال حاضر در طیف وسیعی از کاربردهای صنعتی و اندازه گیری نیرو استفاده می شود. بهبود آب بندی سطح و افزایش ظرفیت این لودسلها اجازه می دهد تا این دستگاه ها را در سخت ترین محیط مورد استفاده قرار گیرند. لودسل تک نقطه ای به صورتی طراحی شده اند که به سادگی می توان لودسل را مستقیما به محل مورد نظری که بار یا نیرو اعمال میگردد متصل نمود و به سادگی وزن یا نیروی اعمالی را به دست آورد. این طراحی ساده در اندازه گیری وزن باعث کاهش هزینه در تولید تجهیز میگردد . لودسلهای تک نقطه ای را در مدلهای برشی و خمشی میتوان یافت.

کالای مشابه

Leave a Comment