لودسل خمشی و برشی Bending & Shear Beam Load Cell
لودسل

لودسل خمشی و برشی Bending & Shear Beam Load Cell

لودسلهای خمشی برشی را میتوان با جنس ها و درکلاس دقت و حفاظت گوناگون یافت که با توجه به امکان استفاده در پلت فرمهای و اوزان مختلف جزء لودسلهای پرمصرف میباشند . لودسلهای برشی برای استفاده در ترازوها و باسکولها و طراحی های چند لودسله برای رفع نیازهای خطوط تولید برای کشیدن مورد استفاده قرار میگیرد. لودسل خمشی با امکان نصب از یک و یا دو طرف با دقت قابل قبول بهترین گزینه برای قیف یا هوپر ، ترازوهای صنعتی ، کشیدن وزن در پروسه های صنعتی ب دقت بالا، کاربردی مانند مخزن یا vassels کاتالیزور، پروسه بچینگ ، باسکول کامیون و نوار نقاله می باشد.

لودسل ها با استفاده از تکنولوژی استرین گیجی مبتنی بر اندازه گیری فشردگی ، کشش ، خمش و نیروی برش امکان اندازه گیری در شرایط دشوار را فراهم نموده اند.

کالای مشابه

Leave a Comment