دماسنج

لوازم جانبی Accessory

لوازم جانبی در حوزه ابزار دقیق مربوط به پارامتر دما مربوط به تجهیزات جانبی مورد نیاز برای ساخت یا تعمیر ترموکوپلها و ترمورزیستنس ها یا PT100 است . پس از سالها فعالیت در حیطه ابزار دقیق درخواستهای متعدد جهت تهیه سیم ترموکوپل و المان سنسورهای پی تس صد و ابزار جانبی نظیر سوکت ترموکوپل ، کابل جبران و سرامیک و ایزولاتور های ترمینال هد و ترانسمیتر دما و ترمول و غلاف و … بسیاری اقلام دیگر از این دفتر گردیده است . در این قسمت این ابزار معرفی و گردیده است .

ترموولبرای آشنائی بیشتر علاوه بر سیم ترموکوپل که مهمترین قسمت ترموکوپل است در مدلهای مختلف و شرایط مختلف محیطی ، برای نصب و اتصال ترموکوپل به و ادواتی دیگر نیاز مند هستید برای مثال انواع ترمول که در محل اندازه گیری بایتسی بر روی تانک یا مخزن نصب گردد .

کاکنتور ترموکوپلدر مواردی که نیاز به اتصال ترموکوپل به ترمومتر و یا دستگاه دیگر باشد بایستی از کانکتور مربوط به همان نوع ترموکوپل استفاده گردد .

همچین برای جبران خطای اتصال بایستی از سیم های جبران مخصوص همان نوع ترموکوپل استفاده گردد . کهبا توجه به نوع ترموکوپل و نیز شرایط محیطی و قطر و پوشش عایق کننده آن بسیار متفاوت میباشند .

کالای مشابه

Leave a Comment