فلو و فلومتری فلومتر

فلومتر Flow meter

تعریف فلو یا فلو چیست 

What is the definition of flow

از تجهیزات ابزار دقیق می توان به فلومتر ها Flowmeters اشاره نمود . فلو flow یکی از مهم‌ترین متغیرهای اندازه‌گیری در صنعت می‌باشد. آب، گاز طبیعی، بخار، روغن، هیدروکربن‌ها، مواد شیمیایی و یا فاضلاب چند نمونه از مایعات است که باید فلوی آن ها هرروز اندازه‌گیری شود. برای اندازه‌گیری همه این سیالات یک روش یکسان وجود ندارد بنابراین تولیدکنندگان روش‌های مختلفی برای اندازه‌گیری فلو flow ارائه کرده‌اند.

علاوه بر کنترل خودکار فرآیند و با استفاده از ارتباط دو طرفه (سیستم مبتنی بر فیلد باس) فلومترها (flow meter) در سال های اخیر پیشرفته تر شده و قابلیت های نرم افزاری زیر را نیز دارا می باشند

• ثبت داده ها، نمایش در محل و اندازه گیری مجموع فلو flow
• نظارت، کنترل، محاسبه صورت حساب
• اندازه گیری غلظت در مایعات دو فاز
• اندازه گیری ویسکوزیته

موارد کاربرد فلومتر (flow meter) در صنایع مختلف

Flowmeters usage in various industries

تجهیزات اندازه گیری فلو Flowmeter را تقریبا در تمام صنایع از جمله صنایع زیر مشاهده کرد:

• کاربرد فلومتر Flow meter در صنایع شیمیایی
• کاربرد فلومتر Flow meter در صنایع نفت و گاز
• کاربرد فلومتر Flow meter در صنایع علوم زیستی
• کاربرد فلومتر Flow meter در صنایع خوردنی و آشامیدنی
• کاربرد فلومتر Flow meter در مدیریت آب
• کاربرد فلومتر Flow meter در تولید برق
• کاربرد فلومتر Flow meter در صنایع کاغذ و خمیر کاغذ
• کاربرد فلومتر Flow meter در سیستم سوخت گیری و دوزینگ
• کاربرد فلومتر Flow meter در صنایع کشتی سازی
• کاربرد فلومتر Flow meter در صنایع خودرو
• کاربرد فلومتر Flow meter در صنایع پایه و معدن

فلومتر | Flowmeter | Flow measurement

 

انواع فلومتر ها (flow meters) و کاربردی های آن

شرکت Endress & Hauser دو نوع فلومتر کوریولیس ( Coriolis flowmeter ) و فلومتر دمایی ( Thermal flowmeter ) را برای اندازه‌گیری فلو Flowmeter به‌صورت جرمی و فلومتر الکترومغناطیسی ( Electromagnetic flowmeter ) ، فلومتر آلتراسونیک ( Ultrasonic flowmeter ) ، فلومتر ورتکس ( Vortex flowmeter ) و فلومتر اختلاف فشار ( Differential pressure flowmeter ) را برای اندازه‌گیری فلو flow meter به صورت حجمی ارائه داده است.
هریک از این تجهیزات ابزار دقیق با توجه به روش اندازه‌گیری قادر به اندازه‌گیری فلوی سیالات با شرایط خاص و همچنین شرایط محیطی متفاوت می‌باشد.
برای انتخاب هریک از این تجهیزات ابزار دقیق باید فاکتورهای مختلفی ازجمله حالت سیال (مایع ، گاز ، دوفازی) ، نرخ فلوی سیال (کم یا زیاد) ، میزان رسانایی سیال ، گرانروی یا ویسکوزیته سیال، میزان ذرات معلق (دوغابی بودن) ، خورنده بودن سیال (اسید) ، دمای سیال و همچنین فشار سیال در نظر گرفته شود.
با توجه به نوع سیستم کنترل و قابلیت‌های موردنیاز در انتخاب ترانسمیتر باید فاکتورهای ازجمله دوسیمه ( Two-wire loop-powered technology ) یا چهارسیمه بودن ، وجود یا عدم وجود نمایشگر برای نمایش فلو به صورت محلی ، ارسال اطلاعات بر اساس پروتکل‌های هوشمند ( HART ، PROFIBUS ، Modbus ، EtherNet / IP ، FOUNDATION™ Fieldbus ) و استاندارد مربوط به محیط‌های انفجاری ( Explosion Hazard) ( FM , CSA , ATEX , IECEx , NEPSI , TIIS , INMETRO )  مدنظر قرار گیرد.
در ادامه و در جدول زیر که توسط شرکت Endress & Hauser ارائه شده است شرایط مختلف سیال و فرایند و میزان تناسب هر یک از این شرایط با روش‌های مختلف اندازه‌گیری فلو – فلومتر – Flow meter آورده شده است.

A : suitable

B : suitable with limitations
depending on the process conditions
device
 design and material

C : not suitable

Coriolis

Electromagnetic

Ultrasonic

  برای اندازه گیری فلوی مایعات

مایعات معمولی (مثل آب) A A A
نرخ فلوی خیلی کم (کمتر از ۲l/h) A A C
نرخ فلوی خیلی زیاد (بیشتر از۱۰۰۰۰۰۰m3/h) C A A
مایعات غیر رسانا A C A
مایعات با ویسکوزیته بالا(بیشتر از ۵۰cp) A A B
مایعات برودتی (مثل اکسیژن) A C B
کاربردهای بهداشتی A A A
  برای اندازه گیری فلوی گازها و بخار
گازهای معمولی (مثل هوا) A C C
گازهای مرطوب و کثیف C C A
نرخ فلوی خیلی کم (کمتر از۲۰l/min) A C C
نرخ فلوی خیلی زیاد A C C
بخار B C C
  کاربردهای خاص
سیالات با مواد جامد معلق ، دوغاب B A C
مخلوط مایع / مایع(آب/روغن) A B B
مخلوط مایع / گاز (آب / هوا) B B C
مایعات خورنده (اسید، الکل) A A A
گازهای خورنده (بخار هیدرو کلرید) A C C
استفاده در معدن (دوغاب سنگ) C A C
اندازه گیری دو طرفه A A A
اندازه گیری به صورت پرتابل بدون توقف فرایند C C A
سایز لوله از ۱ تا ۴۰۰mm از ۲ تا ۲۴۰۰mm از ۱۵ تا ۴۰۰۰mm
فشار کاری حداکثر ۴۰۰bar حداکثر ۴۰bar وابسته به سنسور
دمای کاری (درجه سانتی گراد) از ۵۰- تا ۳۵۰ از ۴۰- تا ۱۸۰ از ۴۰- تا ۱۷۰

A : suitable

B : suitable with limitations
depending on the process conditions
device
 design and material

C : not suitable

Vortex

Thermal

Differential pressure

  برای اندازه گیری فلوی مایعات

مایعات معمولی (مثل آب) A B A
نرخ فلوی خیلی کم (کمتر از ۲l/h) C C C
نرخ فلوی خیلی زیاد (بیشتر از۱۰۰۰۰۰۰m3/h) C C A
مایعات غیر رسانا A B A
مایعات با ویسکوزیته بالا(بیشتر از ۵۰cp) B B B
مایعات برودتی (مثل اکسیژن) A C A
کاربردهای بهداشتی C B C
  برای اندازه گیری فلوی گازها و بخار
گازهای معمولی (مثل هوا) A A A
گازهای مرطوب و کثیف B B C
نرخ فلوی خیلی کم (کمتر از۲۰l/min) C A B
نرخ فلوی خیلی زیاد A A A
بخار A C A
  کاربردهای خاص
سیالات با مواد جامد معلق ، دوغاب B C B
مخلوط مایع / مایع(آب/روغن) A B B
مخلوط مایع / گاز (آب / هوا) B B B
مایعات خورنده (اسید، الکل) A C A
گازهای خورنده (بخار هیدرو کلرید) B B A
استفاده در معدن (دوغاب سنگ) C C C
اندازه گیری دو طرفه C C A
اندازه گیری به صورت پرتابل بدون توقف فرایند C C C
سایز لوله از ۱ تا ۴۰۰mm از ۲ تا ۲۴۰۰mm از ۱۵ تا ۴۰۰۰mm
فشار کاری حداکثر ۴۰۰bar حداکثر ۴۰bar وابسته به سنسور
دمای کاری (درجه سانتی گراد) از ۵۰- تا ۳۵۰ از ۴۰- تا ۱۸۰ از ۴۰- تا ۱۷۰

کالای مشابه

Leave a Comment