دماسنج

فلومتر جابجائی مثبت Positive displacement flowmeter

فلومترهای جابجائی مثبت برای اندازه گیری دقیق پیمانه ای سیالات خصوصاً مایعات وسیکوز مورد استفاده قرار میگرید و خود به انواع مختلفی تقسیم میگردند .

مدل پیستونی

فلومتر دنده ای یا Gear :

فلومتر دنده ای حلزونیفلومتر دنده ای بیضوی Ovale gear flowmeter

فلومتر دنده ای حلزونی Helical gear flowmeter (برای مواد با ویسکوزیته بالا استفاده میشود )

مدل دیسک گردنده به صورت محوری Nutating disk

فلومتر گاز شهریفلومتر دیافراگمی یا بلوز دار که ( برای گازهای شهری استفاده میگردد )

فلومتر ون (Rotatory Van)

کالای مشابه

Leave a Comment