واران الماس
دماسنج

فلومتر توربینی Turbine Flowmeter

فلومترهای توربینی مکانیزم ساده ای دارند و از یک توربین با پره های مشخص تشکیل شده که در کنار یک سنسور برای مثال پراکسیمتی سوئیچ با هر گردش توربین در اثر عبور جریان و فلو تعدادی پالس تولید میکنند که با کالیبرۀ دستگاه بر اساس مقدار فلو و تعداد پالس ایجاد شده رنج فلومتر بدست می آید . برای انتخاب چنین فلومتری موارد زیر را در نظر داشته باشید .

  1. رنج فلو
  2. نحوه اتصال
  3. نوع کانکشن
  4. چگالی یا ویسکوزیته سیال
  5. شرایط دمائی سیال
  6. فشار کاری سیال
  7. ماهیت سیال از نظر خورندگی

کالای مشابه

Leave a Comment