Switch switch
فشار فشارسنج

فشار سنج تفاضلی (اختلاف فشار) Deffrential Pressure Gauge

اختلاف فشار سنج یا فشار سنج تفاضلی چیست : فشار سنجهای تفاضلی آنالوگ یا عقربه ای برای اندازه گیری اختلاف فشار دو سر فیلتر یا در سیستمهای HVAC و داکتها و اتاق تمیز و … مورد استفاده قرار میگیرد . از معروف ترین مدلهای آنالوگ میتوان به مدل مگنهلیک کمپانی دوایر آمریکا اشاره نمود . این فشار سنجهای در برخی مواد خروجی سوئیچ هم میدهند و برای کنترل اختلاف فشار کم مورد استفاده قرار میگیرند و معمولا اختلاف فشار با رنج پاسکال و یا میلی بار دارند

 

فشار سنج تفاضلی

. همچنین در مدلهای هیدرولیک یا از این فشار سنجهای تفاضلی یا دی پی گیج برای مانیتورینگ وضعیت تمیز یا کثیف بودن فیلتر استفاده میگردد که بسته به کاربرد رنجهای بالاتری در حد بار را خواهند داشت.

 

 

گیج اختلاف فشار

در مدلهای ارزانتر این گیجهای اختلاف فشار از مکانیزم پیستونی استفاده میگردد که در زیر میتوانید شکل کلی این نمونه دی پی گیج را ملاحظه فرمایید .

گیج فشار تفاضلی پیستونی

کالای مشابه

Leave a Comment