شیر هیدرولیک پروپرشنال / سرو Proportional /servo Control Valve
سیستم هیدرولیک

شیر هیدرولیک پروپرشنال / سرو Proportional /servo Control Valve

شیر هیدرولیک پروپرشنال برای کنترل روغن در مسیرهای مورد نظر به صورت تدریجی طراحی گردیده است .

الکترو هیدرولیک ولو در مواقعی که نیاز به کنترل دقیق فلو باشد با یک درایو الکترونیکی تجهیز گردیده و با فیدبکی که به صورت پیوسته از موقعیت دقیق اسپول می گیرد وضعیت بهینه ای برای این موقعیت ایجاد می کند .

شیرهای پروپرشنال هیدرولیک بر خلاف مدارهای کنترل جهت که وضعیت های مختلف باز و بسته را سوئیچ می کنند قادر به کنترل فلو به صورت تدریجی هستند .

شیرهای تدریجی یا سرو هر کدام با خصوصیات متفاوت خود مسئول کنترل فشار یا فلو می باشند.

شیرهای هیدرولیک سروو معمولا در لوپ های کنترلی بسته با فیدبک از موقعیت اصلی اسپول به حالت پایلوت از طریق درایو الکترونیکی استفاده می گردند.

شیرهای پروپرشنال هیدرولیکی از طرف دیگر بدون نیاز به فیدبک داخل ولو حالت اصلی اسپول را به صورت مسقیم با نسبت سیگنال کنترلی پایلوت خارجی تغییر می دهند .

در شیرهای هیدرولیکی سرو به سیستم اندازه گیری تغییرات اسپول مجهط است و به کمک این اندازه گیری و فیدبکی که به قسمت الکترونیکی میدهد قادر به این تنظیم دقیق است . این شیرهال بیشتر در صنایع هوا فضا و موارد صنعتی خاص کاربرد دارند.

شیرهای پروپورشنال نظیر شیرهای کنترل جهت ، فشار شکن ، فلو کنترلر سیگنال مکانیکی و یا الکترونیکی را مستقیما به صورت تغییراتی برای عملکرد شیر در می آورند .

در زیر به نمونه هایی از این شیرها اشاره گردیده است .

Various directional control valves

Flow control valves

Pressure relief valves

Pressure reducing valves

Counter balance valves

شیرهای پروپرشنال هیدرولیک در جرثقیل ها و صنایع مختلفی نظیر قالب گیری تزریقی کاربرد دارند .

کالای مشابه

Leave a Comment