شیر برقی تایمردار تخلیه Drain Timer Solenoid Valve
شیر برقی

شیر برقی تایمردار تخلیه Drain Timer Solenoid Valve

یک شیر برقی تخلیه تایمردار برای مثال می تواند از یک سیستم هوای فشرده آب مازاد را تخلیه کند. تایمر تعبیه شده بر روی شیر برقی می تواند به منظور زمانبندی تخلیه میعانات با توجه به نیازهای خاص سیستم هوا فشرده تنظیم شود . این دسته شیر تخلیه تایمر دار در مدلهای مختلف و با سایزهای متفاوت به شما امکان راه حل های برای تخلیه در محدوده فشاری ۰ تا ۵۰۰ bar را میدهد.

اکثر شیرهای تخلیه با یک قسمت الکترونیکی قابلیت تنظیم و تخلیه مایعاترا ا هر ۱۰ ثانیه تا ۴۵ دقیقه یکبار میدهد شیر باز میشود و یکدهم تا ۱۰ ثانیه باز بماند.

در سایزهای بزرگتر شیر به صورت شیر توپی یا بال ولو طراحی گردیده است که با یه اکچوئیتور موتوری برای مدت مشخصی بار میگردد .

کالای مشابه

Leave a Comment