شافت انکودر Shaft Encoder
سنسور

شافت انکودر Shaft Encoder

ابزار Rotary Encoder یا شفت اینکودر (Shaft encoder) به نوعی یک سنسور نوری است که حرکت دورانی یا همان موقعیت گردشی یک شافت یا محور را به صورت خروجی دیجیتال کد میکند . مهندسان ابزار دقیق و اتوماسیون از این تجهیز که در حقیقت ترانسدیوسر زاویه است در کاربردهای فرآوانی که نیاز به اندازه گیری دقیق گردش شافت میباشد نظیر روبوتیک ، دستگاه های CNC ، فیدبک کنترل دور موتور و … استفاده میکنند .به طور کلی انکودرهای به دو تیپ یا دسته بندی تقسیم میشوند :
مطلق (absolute)
افزایشی یا نسبی (incremental)
بحث در مورد مکانیزم اندازه گیری شفت انکودرهای مطلق و افزایشی به درازا میکشد در اینجا به گفتن این نکته بسنده میکنیم که در صورتی که نیاز به اندازه گیری موقعیت مطلق زاویه نسبت یه یک نطقه مشخص داشته باشیم از نمونه های مطلق و در صورتی که جهت اندازه گیری تعداد دور در واحد زمان برای مثال در موتورها بخواهیم استفاده کنیم از افزایشی بایستی استفاده کرد .

کالای مشابه

Leave a Comment