ترموکوپل

سیم جبران ترموکوپل Thermocouple Compensation Cable

سیم جبران ترموکوپل Thermocouple Compensation Cable

معمولاً برای انتقال اطلاعات و سیگنال سنسور دما به اتاق کنترل و مانیتورینگ و یا

دستگاه اندازه گیری از سیم و کابل استفاده می شود ولی با توجه به ویژگی

سنسور دما که در ترموکوپل ایجاد جانکشن یا اتصال باعث ایجاد ترموکوپل ثانویه می شود

و در Pt100 مقاومت خطی سیم رابط با مقاومت سنسور جمع می شود باید از سیمهای

متناسب برای ترموکوپل و ترمورزیستنس استفاده کرد .برای ارسال سیگنال دمائی ترموکوپل

باید از کابل جبران و یا compensation cable و یا کابل افزاینده طول extention cable استفاده کرد

تا emf ایجاد شده در اتصال ترموکوپل به کابل و سیم رابط نظیر خود ترموکوپل باشد و ایجاد خطا نکند.

بهترین راه اضافه کردن سیم از همان جنس ترموکوبل است که به extention معروف است و

در کدهای مربوطه با حرف X بعد از نوع ترموکوپل مشخص می شود برای مثال KX‌ کابل اضافی

و الحاقی نوع ترموکوپل K می باشد .خطا و تلورانس این نمونه کابل در جدول زیر آمده است

که نظیر خطاهای خود ترموکوپل است . جایگزین ارزان قیمت تر کابل جبران یا compensation Cable

است که از جنسی شبیه به ترموکوپل مورد نظر درست شده است و در مورد ترموکوپلهای گرانقیمت

نظیر S و R و B کاربرد دارد و با حرف C در ادامه تیپ ترموکوپل مشخص میشود برای مثال SCA که A

جنس آلیاژ را مشخص میکند .در جدول زیر انواع کابل جبران کد و جنس آلیاژ و تلورانس آنها مشخص شده است .

کابل جبران ترموکوپل جدول

کالای مشابه

Leave a Comment