سیلندر جک یا اکچوئیتور هیدرولیک Hydraulic Actuator/ Cylinder
سیستم هیدرولیک

سیلندر جک یا اکچوئیتور هیدرولیک Hydraulic Actuator/ Cylinder

در یک سیستم هیدرولیک برای جابجائی نیاز به عملگر یا اکچوئیتور و یا سیلندر یا حک هیدرولیک است که در حقیقت به کمک هیدروپمپ و موتور قادر با جابجایی و بلند کردن اجسام سنگین است . برای مثال در یک بالابر هیدرولیک به کمک سیلندر میتوان تا چندین متر اجسام را جابجا نمود .در زیر به انواع کلی جکهای هیدرولیک اشاره شده است:

جک هیدرویک کاربرد عمومیجکهای با کاربرد عمومی و جنرال

جک برای وزن کمحک برای وزن کم

جک هیدرولیک تناژ بالاجک هیدرولیک تناژ بالا برای کارهای ساختمانی

کالای مشابه

Leave a Comment