کنترلر

سیستم کنترل توزیع یافته DCS ( Distributed control system)

DCS که مخفف Distributed control system میباشد به عنوان سیستم کنترلی توزیع یافته تعبیر میگردد .

چنانچه آشنائی کامل با تجهیزات کنترلی جدید نظیر PLC های مدرن و همچنین سنسورهای هوشمند داشته باشید

برای آشنائی با DCS نیمی از راه را طی کرده اید . تصور کنید اتوماسیونی که قرار است در پروژه ای اجرا کنید نیاز به کنترل

تعداد قابل توجه ورودی و خروجی نا متمرکز داشته باشد که با فاصله قابل توجهی در محیط صنعتی شما قرار دارند .اینجاست

که شما با یک کنترلر معمولی PLC قادر به نظارت و کنترل کل سیستم نخواهید بود و DCS یا کنترل توزیع یافته تنها راه حل است .

دی سی اس

کالای مشابه

Leave a Comment