سنسور لیزری Laser Sensor
سنسور

سنسور لیزری Laser Sensor

سنسورهای نوری لیزری جزء سنسورهای نوری محسوب میگردند ولی از پرتو نور لیزر جهت تشخیص جسم و یا حتی فاصله دقیق آن استفاده میکند .این سنسورهای در انواع گوناگون نظیر Through beam laser sensor , Reflective با خروجی دیجیتال یا آنالوگ تقسیم و دسته بندی میگردند که در نمونهای Through beam نیاز به یک قسمت فرستنده و یک قسمت گیرنده میباشد و در مدل Reflection به کمک یک قسمت آینه شکل پرتو لیزر به فرستنده باز تابانیده میشود و در مدلهای دیگر قسمت فرستنده و گیرنده در یک تجهیز قرار گرفته اند .

از سنسورهای لیزری در بسیاری از موارد که فاصله قابل توجه بین سنسور و جسم به همراه گرد و غبار و یا شرایط بد محیطی وجود دارد میتوان استفاده نمود . در انتخاب این نوع سنسور بایستی به موارد زیر توجه داشت .

  1. نوع خروجی از نظر آنالوگ یا دیجتال بودن سنسور لیزری

  2. نوع سوئیج ترانزیستوری سنسور

  3. تغذیه دستگاه سنسور

  4. فاصله سنس کردن سنسور لیزری

  5. مکانیزم عملکرد سنسو و کاربرد مناسب سنسور

کالای مشابه

Leave a Comment