سنسور لرزش و شتاب سنج Vibration Sensor & accelerometer
سنسور

سنسور لرزش و شتاب سنج Vibration Sensor & accelerometer

سنسور لرزش و شتاب سنج

از آنجایی که کلیه اجسام مادی که جرم دارند قابلیت ارتعاش نیز دارند و به نوعی تمام اشیاء اطراف ما

از قابلیت مرتعش شدن را خواهند داشت . در حقیقت در طراحی های مهندسی صنایع از چشم یک

مهندس زبده مخصوصا در عملکرد و کارایی تجهیزات دوار این پارامتر نباید دور بماند .

در عملیات تعمیر و نگهداری و همچنین عیب یابی تجهیزات دوار نظیر موتورهای الکتریکی و پمپ های و توربینها

و …. نیاز به مانیتورینگ وضعیت لرزش و ارتعاش تجهیزات میباشد که این کار از عهده سنسورهای لرزش و شتاب

بر می آید.

با استفاده از سنسور مناسب برای ارائه اطلاعات عملیاتی بحرانی، دستگاه در شرایطی اطمینان بخش تر کار میکند

و پرسنل قبل از رسیدن دستگاه به شرایط بحرانی از بروز خسارات جبران ناپذیر جلوگیری میکنند .

در عمل پارامتر لرزش شامل جابجایی ، فرکانس ، شتاب و سرعت میباشد که عملا سنسورهای لرزش شامل

خروجی که معرف یکی از این پارامترهاست ،می باشد.

بسته به شرایط بهره برداری از تجهیزات و شرایط دمایی و …. باید از یکی از این انواع سنسور لرزش و شتاب ،

سرعت ، فرکانس یا جابجایی استفاده کرد .

همچنین از مکانیزمهای مختلفی در ساخت این سنسور ها استفاده می شود که به پاره ای از انواع در زیر اشاره

شده است .

Piezoelectric Accelerometer

Capacitive MEMS Accelerometer

Piezoresistive Accelerometer

در جدول زیر به کاربر هر کدام اشاره گردیده است .

انواع سنسور لرزشانواع سنسور لرزش

کالای مشابه

Leave a Comment