ترانسمیتر اختلاف فشار 7MF4433-SIEMENS
ابزار دقیق سطح

سطح سنج هیدروستاتیک یا غوطه وری

سطح سنج هیدروستاتیک یا غوطه وری

Submersible/ Hydrostatic Level Transmitter

در سطح سنج های هیدروستاتیک یا غوطه وری

کابل یا سابمرسیبل یا غوطه وری مشهور حقیقت

از مکانیزم فشارسنجی مایعات و فشار وارده از ارتفاع ستون مایع در عمق مورد نظر استفاده می شود

و بیشتر در مخازنی سر باز یا چاه های آب مورد استفاده قرار می گیرند . اندازه گیر سطح مایع به کمک

فشار از رایج ترین روشهای ارتفاع سنجی مایعات است با توجه به ماهیت عملکرد از تکرارپزی قابل توجهی

برخوردار است .

در بسیاری از مخازن سیمانی که امکان اتصال فشار سنج های ساده به انتهای مخزن نیست این روش با

سادگی و کارائی خود راه گشای ارتفاع سنجی مخزن است.

در لول سنجهای هیدروستاتیکی

علاوه به رشته ی سیم خارج شده از سنسور فشار لوله باریکی نیز فشار

اتمسفر را به پشت سنسور منتقل می کند که با توجه به نسبی بودن این سنسورها، دقت عملکرد خوبی به

دست می آید .

کالای مشابه

Leave a Comment