درباره ما

شرکت واران الماس اروند از جمله شرکتهای فنی و مهندسی پیشرو در زمینه تأمین و تهیه قطعات و تجهیزات مورد نیاز صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و واحدهای تابعه آنها به شمار می رود.
خرید و تأمین تجهیزات از همه برندهای معروف و پذیرفته شده در صنایع تولیدی و نفت، گاز و پتروشیمی کشور با تسهیل ارتباطات بین المللی و استفاده از منابع قدرتمند و بهره گیری از روشهای نوین بازرگانی و مهندسی خرید انجام شده و این شرکت را قادر ساخته انواع تجهیزات مکانیک و ابزار دقیق را از کارخانجات بزرگ همچون

YOKOGAWA

AZBIL

ROSEMOUNT

FOXBORO ECKARDT SEW

SIEMENSE

ABB

MCQUAY

,HYODA

E & H

FOX,FORBES MARSHALL

KROMA

و … مطابق با استانداردهای جهانی پذیرفته شده در صنعت انرژی کشور و نیازهای متقاضیان تامین نماید.

ما همواره بهترین‌ تجهیزات مورد مصرف صنایع را عرضه و کیفیت آن را تضمین نموده ایم. از این رو جایگاه ویژه ای را در میان تامین کنندگان کهنه کار صنایع کسب نموده‌ایم؛که  همکاری صمیمانه ی و طولانی مدت صنایع و شرکت‌های بزرگ این آب و خاک اعتبار، کیفیت و کمیت کار و همچنین عملکرد صادقانه‌ی این شرکت را تائید نموده اند.