ترکمتر آنالوگ یا عقربه ای Beam Type Torque Meter
Uncategorized @fa لوازم اندازه گیری

ترکمتر آنالوگ یا عقربه ای Beam Type Torque Meter

آچار ترکمتر عقربه ای

یا مدل Deflecting Beam Torque Wrenches با مکانیزم ساده از اولین تجهیزات ارائه شده

جهت اندازه گیری گشتاور میباشد که توسط شرکت کرایسلر در سالهای حدود ۱۹۳۰ به بازار ارائه گردید و قادر به

اندازه گیری و نمایش مقدار گشتاور وارد بر مهره می باشند

که با توجه به شکل از اهرمی با قابلیت ارتجاعی ساختهشده است که با افزایش نیروی وارد شده بر دسته ترکمتر

از زاویه اصلی منحرف میگردد و مقدار گشتاور اعمالی رابه صورت تقریبی اندازه گیری میکند . در نمونه های پیشرفته تر

به نمایشگر به صورت عقربه ای گرد میباشد و قابلیت تنظیم یا نشانه گذاری برای یک مقدار پیش فرض گشتاور را دارد .

ترکمتر آنالوگ,ابزاردقیق آچارترکمتر,واران الماس

کالای مشابه

Leave a Comment