ترمورزیستنس RTD PT100
دماسنج

ترمورزیستنس RTD PT100

ترمورزیستنس ها که در صنعت بیشتر به PT100 مشهورند به دسته ای از سنسورهای اندازه گیری دما گفته می شود که از مکانیزم افزایش یا کاهش مقاومت رسانا در اثر بالا رفتن دما کمک می گیرند و با دقت بالا دما را مشخص می کنند . در PT100 ها این مقاومت با افزایش دما افزایش پیدا میکند و ۱۰۰ نشاندهنده ۱۰۰ اهم بودن دما در صفر درجه سانتیگراد است . به همین صورت PT1000 سنسوری است که در صفر درجه مقاومت ۱۰۰۰ اهمی از خود نشان میدهد . در انتخاب این تجهیز نوع به موارد زیر توجه فرمائید :

  1. رنج دمائی
  2. چند سیمه بودن سنسور
  3. نحوه نصب
  4. جنس و طول غلاف در موارد غلاف دار
  5. دقت سنسور

کالای مشابه

Leave a Comment